<div align="center"> <h1>krajowe duszpasterstwo niewidomych</h1> <h3>duszpasterstwo nieiwdomych</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zhr.p/~czarek.kaminski/duszpasterstwo" rel="nofollow">http://www.zhr.p/~czarek.kaminski/duszpasterstwo</a></p> </div>